stretching

Setkání rodičů – 06/10/2020

Drazí rodiče!

Zveme vás na schůzku v sobotu 10. června 2020:

11:00 – pro rodiče studentů, kteří studují v ateliéru několik let,
16:00 – pro rodiče nových studentů a ty, kteří se loňského školního roku setkání nezúčastnili.
Setkání se bude konat v:_________.
Hovor říká INFIT Dance Club.

Přítomnost dětí na schůzce není nutná, informace budou pouze pro rodiče.

Na schůzce schválíme harmonogram nového akademického roku, přidělíme studenty do skupin, představíme vám učitele všech oblastí a také vám povíme o práci našeho ateliéru v novém akademickém roce.

Přečtěte si předběžný harmonogram na našich webových stránkách v části „Časový plán“.
Vezměte prosím na vědomí, že tento plán může být stále mírně upraven v důsledku náboru nových skupin a distribuce dětí do skupin, s přihlédnutím k vašim přáním a našim schopnostem. Konečný plán bude schválen po rodičovské schůzce.

До встречи!
S pozdravem, vedoucí studia INFIT Dance Club