InFitDance

t+420 777 99 78 78

pinfitdance.prague@gmail.com

Pravidla výuky pro děti

Pravidla výuky v dětském tanečním klubu InFit Dance:

 

 1. Pro docházku je potřeba poskytnout lékařskou zprávu o tom, že dítě může navštěvovat taneční hodiny (bez zprávy se dítě nedopouští k hodině) a kopii rodného listu.
 1. Taneční hodiny probíhají dvakrát týdně podle rozvrhu, který se vytváří podle věkových skupin.
 1. Ve všech skupinách první (zkušební) hodina je pro děti zdarma.
 1. Platba za taneční hodiny se provádí do 10. dne aktuálního měsíce. V případě neprovedení včasné platby, dítě se k taneční hodině nedopouští. Po provedení platby je nutné nám poskytnout výpis z bankovního účtu (kdy a jaká částka byla odečtěná z účtu a číslo účtu, na který byla odeslaná částka).
 1. Přístup k hodině je přísně po předložení permanentky s razítkem o zaplacení.
 1. Permanentka platí během jednoho tanečního pololetí/roku pro všechny styly a směry, k jakémukoliv trenérovi podle rozvrhu. Změnu trenéra Vám doporučujeme provádět na začátku měsíce po domluvě s vedoucím klubu předem.
 1. Ztracená permanentka se obnovuje během tří dnů od doby po upozornění o ztrátě.
 1. Dny tanečních kurzů, které spadají na svátky (28.9, 28.10, 17.11, 8.3, 30.3, 1.5, 8.5), jsou deklarovány v souladu se zákonem a nesmí být odpracováné.
 1. Rodiče jsou zodpovědní za dítětem zameškané hodiny. Za zameškané hodiny se peníze nevracejí, jelikož rodiče platí za taneční vzdělávací program celkem nikoliv za počet výukových hodin.
 2. Dítě se musí dostavit 10 minut před začátkem hodiny, musí mít úhledný účes, vhodné oblečení a taneční boty.
 3. V případě zrušení hodiny nebo střídaní trenérů se rodiče informují předem. Případně se hodiny doplňují v jiný čas.
 4. Přitomnost rodičů na hodinách je možná jen s povolením trenéra vyučujícího hodinu. Dvakrát do roka se organizují otevřené hodiny pro rodiče a vedení.
 5. Podle úspěchů dítěte se provádí konkurz do koncertní skupiny, která v budoucnu prochází scénickou praxí (účastní se městských soutěží, festivalů, konkurzů). O účasti v koncertní činnosti rozhoduje choreograf.
 6. Během cvičení a koncertů probíhá foto a video záznam. Přijetím těchto pravidel souhlasíte s používáním údajů studijní správou tanečního klubu pro reklamní účely a jejich publikací v sociálních sítích.
 7. Informování o změnách pracovní doby klubu se provádí na stránkách webu.
 8. Studenti, kteří se budou účástnit soutěží, festivalů a závěreřných koncertů, musí kromě pravidelných poplatků platit doplňkové festivalové poplatky.
 9.  Poplatek za nevyužité hodiny je nevratný.

 

Zaplacením předplatného (permanentky) souhlasíte se všemi uvedenými pravidly studia, které musíte dodržovat. Při porušení pravidel studia správce má právo zrušit předplatné bez náhrady.

 

Pravidla byly vytvoření pro maximální pohodlí dětí při návštěvě klubu InFit Dance Club.

 

Naše novinky

Jsme v Vk.com

Zveme vás, abyste se připojily k naší skupině v Kontaktu

Jsme v Facebook.com

Zveme vás, abyste se připojily k naší skupině na Facebooku

^